Kto może wziąć udział w badaniach?

Zdrowi
ochotnicy

Więcej

Ochotnicy
ze zdiagnozowanymi
chorobami

Więcej

Biokinetica - Europejski lider badań klinicznych wczesnych faz

Czy udział w badaniach klinicznych jest bezpieczny?

Nasze badania są prowadzone zgodnie z wytycznymi opisanymi w protokole badania, który jest zaakceptowany przez Komisję Bioetyczną (przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie) i Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Wszystkie badania prowadzone są zgodnie z najwyższymi standardami światowymi i europejskimi, w tym w szczególności: Dobra Praktyka Kliniczna (Good Clinical Practice - GCP).

Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo i dobro uczestników badań klinicznych, nad czym nieustannie czuwa doświadczony i wykwalifikowany personel medyczny.

Zobacz więcej

Korzyści

Korzyści z udziału
w badaniach

Każdy ochotnik biorący udział w naszych badaniach przyczynia się do rozwoju medycyny, wdrażania nowych metod leczenia. Za poświęcony czas pacjenci otrzymują opiekę lekarską, badania diagnostyczne oraz rekompensatę finansową.
Pacjenci ze zdiagnozowanymi chorobami otrzymują możliwość bezpłatnego skorzystania z innowacyjnych terapii, które nie są jeszcze dostępne na rynku.

Zobacz więcej

Badania kliniczne w praktyce

Co warto wiedzieć?

Badania są skierowane do osób z dolegliwościami oraz całkowicie zdrowych. W każdym przypadku ochotnik musi najpierw poznać cel badania, badany produkt, schemat wizyt oraz korzyści i zagrożenia wynikające z udziału w badaniu. Na tej podstawie może wyrazić świadomą zgodę. Ochotnik może w każdym momencie zrezygnować z udziału w badaniu.

Zobacz więcej

Zgłoś się na badanie już teraz!

Zobacz aktualne badania Biokinetica

Aktualne badania

Co Cię czeka?

Uczestnictwo w badaniu wiąże się z określonym porządkiem. Podstawowe dane pozostawione podczas procesu rejestracji pozwalają nam zaklasyfikować Cię do odpowiedniego badania.

Rejestracja

Ocena stanu zdrowia

Hospitalizacja
(zwykle 2-5 dni)

Wizyty ambulatoryjne
(zwykle kilka)

Wypłata rekompensaty
(od 12.000 do 18.000 zł)

20 lat

Doświadczenia
w badaniach

600

Przeprowadzonych
badań

2300

Zadowolonych
uczestników

Wspieramy
rozwój
medycyny

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć się więcej
na temat badań?

Skontaktuj się z nami